jobbresor

Konferens i Malmö denna vecka. Jag som är Stockholmare sedan födelsen undrar verkligen hur det skall bli med alla de skåningar omkring mig. Har hört att det nästan uteslutande är skåningar som kommer att ta del och närvara på denna speciella konferens och då får jag ju uppriktigt sagt lite ångest över att a) bli mobbad för min stockhomsla och b) inte förstår allt vad de säger. Det sägs ju att är skåningar pratar med varann då blir det ännu svårare att förstå och jag vet verkligen inte hur jag skall förhålla mig till det.